top of page
Trees

Hakkımızda

     Aşı, çelik, doku kültürü gibi vejetatif üretim yolları yanında generatif üretim olarak adlandırdığımız tohumla üretim; bitkisel üretimde özellikle orman ağaçlarının üretimindeki yüksek payını ve önemini hala korumaktadır. Şirketimiz bu sektörün en öncü ve güvenilir şirketidir.

     Kurucu ortağımız Muzaffer Topak orman teşkilatında; ağırlıklı olarak tohum ve ağaç ıslahı konuları olmak üzere ağaçlandırma, milli parklar ile av ve yaban hayatı konularında toplam 35 yıl çalıştıktan sonra 2003 yılında emekli olmuştur.

     Pelit Tohumculuk Tarım ve Ormancılık Ltd. Şti. bir aile şirketidir. Kurucu ortaklarımız Muzaffer Topak Orman Yüksek Mühendisidir. Numan Emre TOPAK ise Fransız filoloğu ve müzisyendir.

     Muzaffer Topak’ın tohum ve ağaç ıslahı konusunda yayımlanmış üç adet kitabı bulunmaktadır. 
     Numan Emre Topak’ın Bas Gitar üzerine yayımlanmış bir metot kitabı bulunmaktadır.

bottom of page